Zamknij menu

MODERNIZACJA DOMU WIELORODZINNEGO

SYSTEM SPLIT Z URZĄDZENIAMI POWER INVERTER

POMPA CIEPŁA POWIETRZE-WODA ECODAN W MODERNIZOWANYM STARYM BUDOWNICTWIE

Zbudowany w 1911 r. dom przeszedł w 2004 r. gruntowną renowację. Mieszkanie na piętrze ma powierzchnię około 120 m2 i ogrzewane jest klasycznymi grzejnikami płaskimi. Wysokowydajne wytwarzanie ciepła realizowane jest w trybie biwalentnym przez urządzenie zewnętrzne z technologią Power Inverter. Pokrywa ono zakres zastosowania od -20°C do 35°C i udostępnia temperaturę zasilania 55°C. 

 

ZASOBNIK BUFOROWY

W PIWNICY

W kotłowni za pośrednictwem modułu wewnętrznego bez wbudowanego zasobnika CWU podłączono urządzenie zewnętrzne do istniejącego zasobnika do przygotowania CWU oraz zasobnika buforowego centralnego ogrzewania. Komfort i energooszczędność zapewnia regulacja uwarunkowana czynnikami atmosferycznymi i priorytet trybu przygotowania CWU w module wewnętrznym bez wbudowanego zasobnika CWU.

O 25% NIŻSZE

KOSZTY

Od strony hydraulicznej w module wewnętrznym bez wbudowanego zasobnika CWU wbudowana jest wysokowydajna pompa obiegowa o klasie efektywności energetycznej A. Szczególnie praktycznym rozwiązaniem jest dokładna metoda regulacji wydajności, w którą wyposażone jest urządzenie zewnętrzne. Ponieważ pod względem wielkości i zapotrzebowanie na ciepło oba lokale są prawie identyczne, można łatwo stwierdzić, że nowy system Ecodan pozwolił na oszczędność około 25% kosztów w porównaniu z klasycznym gazowym centralnym ogrzewaniem.