Zamknij menu

Steigenberger Hotel

zrównoważone zarządzanie budynkami

Pierwsza klasa także w dziedzinie efektywności energetycznej

Hotel Steigenberger w Berlinie należy do najbardziej luksusowychw stolicy Niemiec. Łączy on umiejętnie klasyczno-nowoczesnywystrój obiektu najwyższej klasy z troską o ochronęśrodowiska i zrównoważone zarządzanie budynkiem. Do zrealizowaniatych celów w obszarze techniki klimatyzacyjnej potrzebnebyły wydajne, a przy tym energooszczędne urządzeniaklimatyzacyjne. Instalacja hotelu Steigenberger zawiera łącznie 44 urządzeniazewnętrzne z pompą ciepła i technologią Zubadan serii Mr. Slimo całkowitej mocy chłodniczej 550 kW i wydajności grzewczej720 kW. Świeże powietrze doprowadzane do pokoi hotelowychjest wstępnie kondycjonowane w urządzeniach zewnętrznych. Ponadto centrale wentylacyjne zasilają także hol, kuchnię, restauracjęi strefę wellness.

Wymagania

Już w fazie planowania budynku przyjętobardzo wysokie standardy i doceloweparametry wydajności. Bazowano tutajna systemie ocen niemieckiego stowarzyszeniana rzecz zrównoważonegobudownictwa (DGNB). Budynek miałbowiem uzyskać złoty certyfikat DGNB. Także urządzenia klimatyzacyjne miałyistotny wpływ na osiągnięcie zakładanejefektywności energetycznej. Miałysłużyć do chłodzenia różnych obszarówhotelu, ale także pokrywać w dużej mierzezapotrzebowanie na energię cieplną.

Rozwiązanie

Zastosowane urządzenia klimatyzacyjneMr. Slim wyposażono w funkcję pompyciepła i mogą działać w trybie chłodzenialub ogrzewania. Wysoka efektywnośćenergetyczna urządzeń klimatyzacyjnychjest w dużej mierze zasługą technologiiZubadan, która zapewnia niezawodnośćdziałania przy temperaturach zewnętrznychsięgających -25°C. Ze względu na stałąwydajność grzewczą do -15°C nie było koniecznościprzewymiarowywania urządzeńzewnętrznych, co zdarza się często w przypadkupomp ciepła o tradycyjnej konstrukcji.Przechodzenie między trybami chłodzeniai ogrzania odbywa się za pomocą modułusterującego zewnętrznym wymiennikiemPAC-IF, co umożliwia komfortową obsługę.Wykorzystanie tego samego wymiennikaciepła do chłodzenia i ogrzewania w instalacjiwentylacyjnej przysparza oszczędnościzarówno pod względem powierzchni, jaki nakładów inwestycyjnych.