Zamknij menu

Niezawodne chłodzenie surowców do

produkcji farmaceutycznej

Równomierny poziom temperatury przekłada się na jakość.

Wytwarzanie surowców, które są następnie przetwarzane nawyroby farmaceutyczne i leki, jest zadaniem bardzo wymagającym.O stabilności różnych substancji decydują m.in.: odpowiedniawilgotność powietrza, utrzymanie określonego poziomutemperatury i minimalizacja obciążenia cząsteczkami pyłu.Aby trzymać swoje półprodukty do produkcji leków w chłodziei wzmocnić własną pozycję rynkową, firma Losan Pharmaz Neuenburg am Rhein wyposażyła swoje hale magazynowew nowoczesne instalacje klimatyzacyjne Mr. Slim. Systemy tezastąpiły ponadto konwencjonalne ogrzewanie stropowe.

Wymagania

Chłodzenie i składowanie półproduktóww branży farmaceutycznej odznacza sięszczególnie wysokimi wymogami podwzględem higieny i utrzymywania równomiernegopoziomu temperatury. Czysą jednak systemy, które byłyby w stanieprzez cały rok w sposób energooszczędnyi ekonomiczny regulować temperaturęi których montaż nie wymagałby zbytdużych nakładów budowlanych albo nawetprzerywania pracy? Dotychczas halemagazynowe firmy nie były wyposażonewe własny system chłodzenia, lecz w panelesufitowe, a także w konwencjonalnąinstalację grzewczą dostarczającą wyłącznieciepło w okresie zimowym.

Rozwiązanie

Zastosowanie urządzeń Single Split seriiMr. Slim pozwoliło na budowę zdecentralizowanegosystemu o małej długości instalacji,co przełożyło się na szybki i łatwy montażbez przerywania pracy zakładu. Szerokizakres modulacji sprężarki umożliwia dopasowanienatężenia przepływu czynnikachłodniczego do wymaganej wydajnościchłodniczej lub grzewczej, dzięki czemuprodukty można przechowywać w dokładniewyznaczonej temperaturze. Ponieważszczytowe wartości obciążenia wymaganesą tylko przy bardzo wysokich temperaturachw lecie i bardzo niskich w zimie, przezwiększą część roku urządzenia zewnętrznemogą działać z obciążeniem częściowym,przy którym osiągana jest najwyższa sprawność(SCOP).